ติดตามผลการขอรับบริการฝนหลวง
เลขประจำตัวประชาชนผู้ขอรับบริการฝนหลวง
เบอร์โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการฝนหลวง
# เลขที่เรื่อง วันที่แจ้งขอฝน ชื่อผู้ร้องขอ ภาค พื้นที่ที่ต้องการให้ทำฝน สถานะ จำนวนวัน รายละเอียด
การดำเนินการ

©2023 ICT Royal Rain