Image
กำลังโหลด..

บทที่ ๑๐ "๒๘ กรกฎาคม วันมหามงคล"

    "ยี่สิบแปด กรกฎาคม อุดมสวัสดิ์ น้อมมนัส องค์ราชา พระทรงศรี เฉลิมพระชน ม พรรษา พระภูมี ราษฎร์ภักดี ในร่มฉัตร รัชกาล พระจักรี ปกเกล้า ปวงเหล่าราษฎร์ ทรงเปรื่องปราด เชี่ยวชาญ การทหาร ทรงปรีชา วิชารบ อากาศยาน ทรงอภิบาล พัฒนา ทั่วธานี ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ผองไทยรอด ทุเลาทุกข์ เป็นสุขศรี จิตอาสา พระราชทาน ทำความดี สามัคคี รวมใจไทย ให้แผ่นดิน น้อมกมล เฉลิมพระชน ม พรรษา องค์ราชา พระทรงชัย ปวงไทยถวิล เทิดภูมี จงรัก จอมจักริน ถวายพระพร องค์ภูมินทร์ ทรงพระเจริญ"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image