ระบบรายงานสถิติการขอรับบริการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

สถิติการขอรับบริการฝนหลวง ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลอัพเดตล่าสุดวันที่ 7 เม.ย. 2567 เวลา 16:03 น.

แบ่งตามสถานะการดำเนินการ

จำนวนการขอรับการขอฝนหลวงทั้งหมด

24,873 รายการ

ดำเนินการแล้ว

24,873 รายการ

100.00%

อยู่ระหว่างดำเนินการ

0 รายการ

0.00%

แบ่งตามศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน

2,129รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง

3,341รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง

4,492รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

3,016รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

4,836รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก

3,631รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้

3,428รายการ

รายละเอียด

แบ่งตามเดือน