ระบบรายงานสถิติการขอรับบริการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

สถิติการขอรับบริการฝนหลวง ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลอัพเดตล่าสุดวันที่ 4 ธ.ค. 2565 เวลา 18:00 น.

แบ่งตามสถานะการดำเนินการ

จำนวนการขอรับการขอฝนหลวงทั้งหมด

4,948 รายการ

ดำเนินการแล้ว

4,948 รายการ

100.00%

อยู่ระหว่างดำเนินการ

0 รายการ

0.00%

แบ่งตามศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน

196รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง

628รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง

952รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

674รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1,752รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก

654รายการ

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้

92รายการ

รายละเอียด

แบ่งตามเดือน